• „To właśnie jest małżeństwo! Wyjście i wspólne podążanie, ręka w rękę, powierzając samych siebie wielkiej ręce Pana. Zawsze ręka w rękę, i to przez całe życie”.

  Franciszek, Przemówienie do rodzin podczas zorganizowanego w ramach Roku Wiary Dnia Rodziny
 • „Drogie rodziny chrześcijańskie (…) nie traćcie nigdy tej pewności, jedynej, która może dać sens, moc i radość waszemu życiu: Chrystusowa miłość nigdy was nie opuści, nigdy nie zachwieje się Jego przymierze pokoju z wami”.

  św. Jan Paweł II, Przesłanie z okazji IV Światowego Spotkania Rodzin w Manilii (2003 r.)
 • „Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na Krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się poprzez sakrament”.

  św. Jan Paweł II (FC, 13)
 • „Radość małżeńska, której można doświadczyć nawet w cierpieniu, oznacza zaakceptowanie, że małżeństwo jest koniecznym połączeniem radości i trudów, napięć i odpoczynku, cierpień i swobody, zadowolenia i poszukiwań, kłopotów i przyjemności, zawsze na drodze przyjaźni, która pobudza małżonków, by troszczyć się jedno o drugie”.

  Franciszek (AL, 126)
 • „Drodzy małżonkowie, dbajcie o wasze dzieci i w świecie zdominowanym przez technikę przekażcie im w sposób spokojny i ufny motywy życia, siłę wiary, ukazując im wzniosłe cele i wspierając ich w kruchości”.

  Benedykt XVI, Homilia na zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin (Mediolan 2012 r.)
 • „Kiedy spotykam młodą osobę, która właśnie wychodzi za maż lub się żeni, to mówię, że to są ci którzy mają ogromną odwagę. Ponieważ nie jest rzeczą łatwą stworzenie rodziny. Nie jest rzeczą łatwą poświęcić życie i zobowiązać się na całe życie”.

  Franciszek, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016 r.
 • „Obok przekazywania wiary i miłości Pana, jednym z największych zadań rodziny jest kształtowanie osób wolnych i odpowiedzialnych”.

  Benedykt XVI, V Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji
 • „Ale i dzisiaj małżonkowie mogą przezwyciężyć trudności i dochować wierności swemu powołaniu, uciekając się do pomocy Boga poprzez modlitwę i stałe przystępowanie do sakramentów, w szczególności do Eucharystii”.

  Benedykt XVI, V Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji
 • „Godność i odpowiedzialność rodziny chrześcijańskiej jako kościoła domowego mogą być przeżywane jedynie przy nieustannej pomocy bożej, która zawsze zostanie udzielona, jeżeli wyprosi się ją w pokornej i ufnej modlitwie”.

  św. Jan Paweł II (FC, 59)
 • „Drogie rodziny, Pan zna trudy i ciężary naszego życia. Ale zna również nasze głębokie pragnienie, aby znaleźć radość pokrzepienia!”

  Franciszek, Przemówienie do rodzin podczas zorganizowanego w ramach Roku Wiary Dnia Rodziny
 • „Dziękuję Bogu, ponieważ wiele rodzin, które wcale nie uważają się za doskonałe, żyje w miłości, realizując swoje powołanie i rozwija się, pomimo że wiele z nich upada na swej drodze”.

  Franciszek (AL, 57)
 • „Drodzy małżonkowie, żyjąc w małżeństwie, nie obdarowujecie siebie jakąś rzeczą czy działaniem, ale całym życiem. A wasza miłość jest owocna przede wszystkim dla was samych, gdyż pragniecie dobra drugiego i je urzeczywistniacie, doświadczając radości przyjmowania i dawania”.

  Benedykt XVI, Homilia na zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin (Mediolan 2012 r.)
 • „Dialog jest sposobem uprzywilejowanym i niezbędnym, by żyć, rozwijać i wyrażać miłość w małżeństwie i życiu rodzinnym”.

  Franciszek (AL, 136)

I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny

w ramach uroczystości 600–lecia prymasostwa

Gniezno, 19–20 czerwca 2017 r.

Organizatorzy:

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej

 

19 czerwca 2017

9.00 – 10.00 Recepcja – Centrum Edukacyjno-Formacyjne (ul. Seminaryjna 2)

Moderator: Tomasz Królak Zastępca Redaktora Naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej

10.00 – 10.30 Rozpoczęcie, przywitanie gości

Słowo wprowadzające: abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Biskup Gnieźnieński

bp Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski, Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

dr hab. Franciszek Jabłoński, Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

10.30 – 11.15 Filozoficzno-antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny, ks. prof. Tadeusz Guz, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

11.15 – 12.00 Teologia ciała Jana Pawła II – reminiscencje „Amoris laetitia”, ks. dr Przemysław Kwiatkowski, rektor PWSD w Gnieźnie, prof. Instytutu św. Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie.

Modlitwa Anioł Pański

12.00 – 12.30 Przerwa na kawę

12.30 – 13.15 Rodzina w nowoczesnym porządku prawnym – głos Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nowoczesna polityka rodzinna, Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Czego potrzebuje polska rodzina? dr hab. Mieczysław Guzewicz, teolog, autor wielu publikacji z zakresu małżeństwa i rodziny, rekolekcjonista, konsultor Rady ds. Rodziny KEP, ekspert w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

13.30 – 15.00 Obiad

15.00 - 15.45 – Praktyczne zasady wdrażania „Amoris laetitia” w duszpasterstwie małżeństw i rodzin w Polsce, ks. dr Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

15.45 – 17.30 Dyskusja: moderator Tomasz Królak

18.00 – 19.00 Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej – przewodniczy i homilię wygłosi kard. Kevin Joseph Farrell Prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

19.30 Kolacja

20.30 Koncert kwartetu smyczkowego

21.15 Spotkanie integracyjne

22.30 Zakończenie

 

20 czerwca 2017

8.00 Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)

Moderator: ks. dr Przemysław Drąg

9.00 – 10.15 Zaangażowanie katolików świeckich w głoszenie Ewangelii rodziny – „Amoris laetitia”, kard. K. J. Farell

10.15 – 10.30 Wprowadzenie do dyskusji panelowych – ks. dr Tomasz Jaklewicz, redaktor „Gościa Niedzielnego”

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę

Po przerwie w 3 różnych salach

11.00 – 12.30 Dyskusje panelowe

I Przygotowanie małżeństw, rodzin, księży do formacji młodych osób w drodze do małżeństwa – moderator Agnieszka Pioch-Sławomirska „Przewodnik Katolicki”.

Wprowadzające wykłady 15-minutowe

ks. dr Tomasz Gorczyński Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

dr Ewa Porada, Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego w archidiecezji katowickiej, dr nauk teologicznych, współtwórczyni programu przygotowania do sakramentu małżeństwa „Ślubuję Ci…”.

II Towarzyszenie małżeństwom i rodzinom na drodze wzrostu duchowego – moderator: ks. Mariusz Frukacz „Niedziela”.

Wprowadzające wykłady 15-minutowe

ks. dr Jarosław Szymczak, dr teologii małżeństwa i rodziny, członek Instytutu Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego.

Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, popularyzatorzy wiedzy psychologicznej o małżeństwie,  prowadzą warsztaty, wykłady, konferencje, rekolekcje dla małżeństw, autorzy Małżeńskiej Gry.

III Rozeznawanie i towarzyszenie osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego i żyjącym w powtórnym związku – moderator Łukasz Kubicki „Radio Plus”.

Wprowadzające wykłady 15-minutowe

ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, wykładowca akademicki UO, kierownik Katedry Instytutu Nauk o Rodzinie, terapeuta i doradca rodzinny.

Andrzej Szczepaniak, współzałożyciel Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.

12.30 – 13.15 Przedstawienie wniosków do pracy i posługi na forum ogólnym – prowadzący: ks. dr Tomasz Jaklewicz i dr hab. Mieczysław Guzewicz.

Odczytanie Przesłania

13.30 Msza św. – przewodniczy apb Wojciech Polak, homilię wygłosi bp Jan Wątroba. Kaplica seminaryjna

14.30 Obiad

 


Informacje dodatkowe:

 • Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.
 • Podczas Forum odbywać się będą prezentacje wspólnot i ruchów.
 • Po zakończeniu Forum dla chętnych przewidziane jest zwiedzanie katedry gnieźnieńskiej z przewodnikiem (zapisy w recepcji przy rejestracji).

 

 

Kard. Kevin Joseph Farrell

ur. w Dublinie w Irlandii. Kształcił się na Papieskim Uniwersytecie w Salamance oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. W 1966 r. wstąpił do Zgromadzenia Legionistów Chrystusa. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 grudnia 1978 r. Od grudnia 2001 r. był biskupem pomocniczym w archidiecezji waszyngtońskiej, a od marca 2007 r. ordynariuszem diecezji Dallas. Od 15 sierpnia 2016 r. kardynał Farrell jest prefektem watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Elżbieta Rafalska

minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nauczyciel akademicki, polityk, samorządowiec, senator VI kadencji i poseł VI i VII kadencji, pracowała w komisji Pracy i Polityki Społecznej oraz komisji Finansów Publicznych, członek Rady Ochrony Pracy, była wiceminister Pracy i Polityki Społecznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i podyplomowych studiów na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej oraz w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną i pracą socjalną. Była wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Tadeusz Guz prof.

ksiądz archidiecezji lubelskiej. Filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Przez kilkanaście lat wykładowca w Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim w Niemczech.

Przemysław Kwiatkowski dr

ksiądz archidiecezji gnieźnieńskiej. Od 2016 r. Rektor seminarium duchownego w Gnieźnie. Absolwent Papieskiego Instytutu Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Na uczelni tej od 2011 roku pracuje na stanowisku profesora teologii duchowości i katolickiej nauki społecznej. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, głównie włoskojęzycznych.

Przemysław Drąg dr

ksiądz diecezji rzeszowskiej. Studiował prawo na uniwersytecie w Pampelunie, gdzie obronił doktorat. Jest absolwentem Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II w Rzymie. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin Diecezji Rzeszowskiej. Wykładał prawo kanoniczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w latach 2007-2013, a od 2015 również duszpasterstwo rodzin. Prowadzi rekolekcje, dni skupienia oraz kierownictwo duchowe małżonków i rodzin. Kieruje pracami KODR od 2011 roku.

Ewa Porada dr

studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obroniła doktorat z zakresu teologii dogmatycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu małżeństwa i rodziny w Instytucie Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie. W latach 2012-2015 była adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 2006 r. pracuje w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej, od 2009 jako Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego.

Jarosław Szymczak dr

ksiądz archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Od 30 lat kapłan Instytutu Świętej Rodziny w Łomiankach koło Warszawy. Doktor teologii małżeństwa i rodziny, przez wiele lat wykładowca na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. Współzałożyciel Fundacji Pomoc Rodzinie i współautor prowadzonych przez Fundację Programów na Miłość i Życie - warsztatowej formy rozwijania relacji małżeńskiej, obecnej już w kilku krajach świata.

Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

są małżeństwem od ponad 20 lat, mają troje dzieci. Od początku małżeństwa w Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie. Agnieszka jest magistrem filologii polskiej z doświadczeniem pracy redakcyjnej i wydawniczej. Jakub – doktor psychologii, psychoterapeuta, prowadzący psychoterapię indywidualną, grupową i małżeńską oraz szkolenia psychologiczne, współwłaściciel Ośrodka Terapeutyczno-Szkoleniowego OTS w Lublinie. Razem prowadzą czasopismo „Zbliżenia”.

Andrzej Szczepaniak

w związku małżeńskim od 24 lat, od 20 lat po rozwodzie żyje sam, czekając na powrót żony. Jest liderem i współzałożycielem Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, która powstała 14 lat temu, żeby ratować sakramentalne małżeństwa przeżywające kryzys na każdym etapie, także po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem.

Mieczysław Guzewicz dr hab.

Mąż, ojciec, dziadek. Doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polki, doradca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, autor licznych książek i artykułów o tematyce małżeństwa, rodziny, cierpienia.

Tomasz Gorczyński dr

Ksiądz diecezji Bielsko-Żywieckiej. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie obronił doktorat „Prawa wolnościowe człowieka w nauczaniu kościelnym”. Katecheta z dwudziestoletnim stażem. Przez szesnaście lat pomagał kapelanom szpitalnym w posłudze w Żywcu i Bielsku-Białej. Obecnie dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, kapelan Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej, dyrektor Diecezjalnego Studium Teologii Rodziny.

Paweł Landwójtowicz dr hab.

Ksiądz diecezji opolskiej. Teolog pastoralista, prof. Uniwersytetu Opolskiego, terapeuta w procesie certyfikacji, doradca rodzinny, dyrektor Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu.